SRK, Göta älv

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Västra Götaland
2011-03-11 08:51
2020-09-22 13:28

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1985 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1985 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1985 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1985 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 1985 2005 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö