NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I programmet ingår undersökningarna "Hydrografi och närsalter" och "Pelagial biologi" i Västerhavet, eg. Östersjön samt Bottniska viken.

Syftet är att bassängvis påvisa kemiska och biologiska förändringar mellan år som en effekt av främst övergödning samt att följa den biologiska mångfalden. Undersökningarna ger underlag för uppföljning av miljömålen "Hav i balans" och "Ingen övergödning".

Undersökningarna "Hydrografi och närsalter Bottniska viken" och "Pelagial biologi Bottniska viken" utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program som samfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Norrbottens och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar hela undersökningen vid station "Rånefjärden RA1" och delfinansierar undersökningen vid station "Rånefjärden RA2", regionalt heter detta program "Frekvent pelagial provtagning i Råneå skärgård". Länsstyrelsen i Västernorrlands län delfinansierar undersökningen vid station "Gaviksfjärden GA 1", regionalt heter detta program "RMÖ, Hydrografi, kemi och plankton i havet, Västernorrlands län". Havs- och vattenmyndigheten finansierar den resterande delen av undersökningen.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
Pågående
Utanför Sverige
Södermanland
Västerbotten
Stockholm
Halland
Västernorrland
Västra Götaland
Kalmar
Norrbotten
Skåne
2011-03-14 11:32
2020-03-20 13:09

Undersökningarna "Hydrografi och närsalter Bottniska viken" och "Pelagial biologi Bottniska viken" utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program som samfinansieras av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbottens och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar hela undersökningen vid station "Rånefjärden RA1" och delfinansierar undersökningen vid station "Rånefjärden RA2", regionalt heter detta program "Frekvent pelagial provtagning i Råneå skärgård". Länsstyrelsen i Västernorrlands län delfinansierar undersökningen vid station "Gaviksfjärden GA 1", regionalt heter detta program "RMÖ, Hydrografi, kemi och plankton i havet, Västernorrlands län". Naturvårdsverket finansierar den resterande delen av undersökningen.
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 10 gånger per år SMHI
Syrgas 1989 - 10 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 2006 - 10 gånger per år SMHI
Siktdjup 2006 - 10 gånger per år SMHI
Näringsämnen 1989 - 10 gånger per år SMHI
Totalkväve 1989 - 10 gånger per år SMHI
Totalfosfor 1989 - 10 gånger per år SMHI
Ammonium 1989 - 10 gånger per år SMHI
Nitrat + nitrit 1989 - 10 gånger per år SMHI
Fosfat 1989 - 10 gånger per år SMHI
Humushalt 2000 - 10 gånger per år SMHI
Löst organiskt kol 1989 - 10 gånger per år SMHI
Silikat 1989 - 10 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1989 - 10 gånger per år SMHI
Temperatur 1989 - 10 gånger per år SMHI
Särskilda förorenande ämnen 1989 - 10 gånger per år SMHI
Nitrat 1989 - 10 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 1989 - 10 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 1989 - 10 gånger per år SMHI
Försurning 1989 - 10 gånger per år SMHI
pH 1989 - 10 gånger per år SMHI
Alkalinitet 1991 - 10 gånger per år SMHI