NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I programmet ingår undersökningarna "Hydrografi och närsalter" och "Pelagial biologi" i Västerhavet, eg. Östersjön samt Bottniska viken.

Syftet är att bassängvis påvisa kemiska och biologiska förändringar mellan år som en effekt av främst övergödning samt att följa den biologiska mångfalden. Undersökningarna ger underlag för uppföljning av miljömålen "Hav i balans" och "Ingen övergödning".

Undersökningarna "Hydrografi och närsalter Bottniska viken" och "Pelagial biologi Bottniska viken" utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program som samfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Norrbottens och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar hela undersökningen vid station "Rånefjärden RA1" och delfinansierar undersökningen vid station "Rånefjärden RA2", regionalt heter detta program "Frekvent pelagial provtagning i Råneå skärgård". Länsstyrelsen i Västernorrlands län delfinansierar undersökningen vid station "Gaviksfjärden GA 1", regionalt heter detta program "RMÖ, Hydrografi, kemi och plankton i havet, Västernorrlands län". Havs- och vattenmyndigheten finansierar den resterande delen av undersökningen.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
Pågående
Utanför Sverige
Södermanland
Västerbotten
Stockholm
Halland
Västernorrland
Västra Götaland
Kalmar
Norrbotten
Skåne
2011-03-14 11:32
2020-03-20 13:09

Undersökningarna "Hydrografi och närsalter Bottniska viken" och "Pelagial biologi Bottniska viken" utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program som samfinansieras av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Norrbottens och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar hela undersökningen vid station "Rånefjärden RA1" och delfinansierar undersökningen vid station "Rånefjärden RA2", regionalt heter detta program "Frekvent pelagial provtagning i Råneå skärgård". Länsstyrelsen i Västernorrlands län delfinansierar undersökningen vid station "Gaviksfjärden GA 1", regionalt heter detta program "RMÖ, Hydrografi, kemi och plankton i havet, Västernorrlands län". Naturvårdsverket finansierar den resterande delen av undersökningen.
Undersökningstyper Bakteriell syrekonsumtion
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1989 - 10 gånger per år SMHI
Klorofyll a 1989 - 10 gånger per år SMHI
Totalbiomassa 1995 - 10 gånger per år SMHI
Växtplanktontäthet 1995 - 10 gånger per år SMHI
Djurplankton 1994 - 7 gånger per år SMHI
Zooplanktonbiomassa 1994 - 7 gånger per år SMHI
Zooplanktontäthet 1994 - 7 gånger per år SMHI
Övriga biologiska parametrar 1989 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Primärproduktion 1989 - 10 gånger per år SMHI
Bakterioplanktonproduktion 1989 - 13 till 20 gånger per år SMHI
Bakterioplanktontäthet 1989 - 10 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2000 - 10 gånger per år SMHI
Sedimentation 2000 - 6 gånger per år SMHI