NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2022-10-13 10:27

Nationell intensiv övervakning av vattendrag inom IKEU. OBS! Provtagningsfrekvensen kan variera mellan åren. Här anges frekvenser gällande 2011.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1996 2007 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Syrgas 1996 2007 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Ljusförhållanden 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Grumlighet 2010 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Näringsämnen 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Totalkväve 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Totalfosfor 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Ammonium 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Järn 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Mangan 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
TOC 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Kisel 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Nitrat + nitrit 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Fosfat 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Prioriterade ämnen 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Kadmium och kadmiumföreningar 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Bly och blyföreningar 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Temperaturförhållande 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Temperatur 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Särskilda förorenande ämnen 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Zink 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Koppar 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Salthaltsförhållanden 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Konduktivitet 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Försurning 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
pH 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Alkalinitet 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Sulfat 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Klorid 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Kalcium 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Kalium 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Natrium 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Absorbans 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Magnesium 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Fluor 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år
Totalaluminium 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Provtagningsfrekvens minst 12/år