NMÖ, IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) startades 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i flera delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Från början låg ansvaret på Naturvårdsverket, men från och med halvårsskiftet 2011 är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget. Programmet och verksamhet utformas av en projektstyrelse.

I programmet undersöks såväl kalkade vatten ("Kalkade") som okalkade referensvatten ("Referenser"). Dessutom ingår vatten där kalkningen avslutats ("Kalkavslut"), samt ett antal sjöar som överdoseras med kalk ("Överdos") för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt.

För mer information om IKEU-programmet se IKEU:s hemsida http://www.slu.se/ikeu/
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:14
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1989
-
Pågående
Skåne
Gävleborg
Jönköping
Jämtland
Dalarna
Kalmar
Västernorrland
Halland
Blekinge
Västerbotten
Västra Götaland
Kronoberg
Värmland
Östergötland
Västmanland
Norrbotten
Örebro
Stockholm
Södermanland
2011-03-15 14:13
2022-10-13 10:27

Nationell extensiv övervakning av vattendrag inom IKEU. OBS! Provtagningsfrekvensen kan variera mellan åren. Här anges frekvenser gällande 2009.
Undersökningstyper Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 2005 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Siktdjup 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Näringsämnen 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Totalkväve 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Totalfosfor 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Ammonium 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Järn 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Mangan 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
TOC 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Kisel 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Nitrat + nitrit 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Fosfat 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Prioriterade ämnen 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Kadmium och kadmiumföreningar 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Bly och blyföreningar 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Temperaturförhållande 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Temperatur 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Särskilda förorenande ämnen 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Zink 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Koppar 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Salthaltsförhållanden 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Konduktivitet 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Försurning 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
pH 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Alkalinitet 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Sulfat 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Klorid 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Kalcium 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Kalium 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Natrium 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Absorbans 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Magnesium 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Fluor 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd
Totalaluminium 2005 2009 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Äldre data kan finnas hos datavärd