NMÖ, Vattendrag trendstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i vattendrag skapades 2007. Programmet ersätter i reviderad form de tidigare programmen Referensvattendrag och Tidsserievattendrag. Revideringen 2007 utfördes framförallt för att bättre svara mot kraven i Vattendirektivet.
För att få en helhetssyn över tidsserierna anges respektive stations ursprungliga start för de parametrar som undersöks, vilket i de flesta fall är före själva programmets start 2007.
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:23
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kronoberg
Värmland
Västra Götaland
Jämtland
Gävleborg
Jönköping
Dalarna
Stockholm
Västerbotten
Västmanland
Halland
Östergötland
Örebro
Kalmar
Skåne
Södermanland
Västernorrland
Gotland
Uppsala
2011-03-15 14:23
2019-01-08 15:11

Undersökningstyper Elfiske i rinnande vatten
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 2000 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i rinnande vatten (VIX) 2000 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser