RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional övervakning av grundvattenkemi. Syftet med programmet är att undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliten och därigenom registrera förändringar i grundvattnets kemi bl. a. till följd av antropogen påverkan.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Östergötland
2011-03-15 16:12
2019-06-25 14:18

Undersökningen påbörjades 2008 och omfattar idag 18 stationer. Programmet är under uppbyggnad och kommer att revideras utifrån framkomna resultat och för att matcha kraven inom vattendirektivet.
Undersökningstyper
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Simazin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloretylen 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kobolt 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Vanadin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Eg. bara NO2 (NO3 har egen parameter)
Totalaluminium 2008 - 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alifater ( >C5-C8, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35, s:a C5-C35)
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bitertanol 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenoxaprop 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Iprodion 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorsulfuron 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazapyr 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Aromater ( >C8-C10, >C10-C35, s:a C8-35)
Klorfenoler 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenoler (2-Klorfenol, 3/4-Klorfenol, 2,3-Diklorfenol, 2,4/2,5-Diklorfenol, 2,6-Diklorfenol, 3,4-Diklorfenol, 3,5-Diklorfenol, 2,3,4-Triklorfenol, 2,3,5-Triklorfenol, 2,3,6-Triklorfenol, 2,4,5-Triklorfenol, 2,4,6-Triklorfenol, 3,4,5-Triklorfenol, 2345/2346-Tetraklorfenol, 2,3,5,6-Tetraklorfenol, Pentaklorfenol)
1,1,1-Trikloretan 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cis-1,2-dikloreten 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-diklorpropan 2008 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2013 - - SGU, Sveriges geologiska undersökning