RK, Husum

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Husum
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RK, Recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västernorrland
2011-03-17 11:29
2011-10-26 14:41

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1996 - 2 gånger per år SMHI
Klorofyll a 1996 - 2 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Syrgas 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Ljusförhållanden 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Siktdjup 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Näringsämnen 1998 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Totalkväve 1982 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Totalfosfor 1982 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Ammonium 1996 2001 2 gånger per år SMHI
TOC 1998 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Nitrat + nitrit 1996 2001 2 gånger per år SMHI
Fosfat 1996 2001 2 gånger per år SMHI
Temperaturförhållande 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Temperatur 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Salthaltsförhållanden 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september
Salinitet (PSU) 1974 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning sker två ggr/år, maj-juni och augusti-september