KEU, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Effektuppföljningens syfte är att ge underlag för bedömning av kalkningens kemiska och biologiska måluppfyllelse, planering av kalkningen på kort och lång sikt och optimering av kalknings- och biologiska återställningsinsatser. Effektuppföljningen sker i form av vattenkemisk och biologisk uppföljning. Den vattenkemiska uppföljningen utgör basen i effektuppföljningsprogrammet. Uppföljningen av biologin syftar till att komplettera den vattenkemiska uppföljningen framförallt i områden där det vattenkemiska resultatet är osäkert samt att följa upp resultat av biologisk återställning. Den biologiska uppföljningen sker i form av nätprovfiske, bottenfaunaundersökningar och elfiske.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kronobergs län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1972
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Halland
Skåne
Kalmar
2011-03-17 17:41
2021-12-15 12:01

Nätfiske görs enligt ett särskilt program för perioden 2003-2014. Sjöarna fiskas en eller flera gånger beroende om resultatet visar på en påverkan på fiskbestånden. I sådan fall upprepas provfisket efter 5 år.
Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1972 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer