NMÖ, Sjöar trendstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i sjöar skapades 2007. Programmet ersätter i reviderad form de tidigare programmen Referenssjöar och Tidsseriesjöar. Revideringen 2007 utfördes framförallt för att bättre svara mot kraven i Vattendirektivet.
För att få en helhetssyn över tidsserierna anges respektive stations ursprungliga start för de parametrar som undersöks, vilket i de flesta fall är före själva programmets start 2007 (enstaka observationer av koppar och zink kan dock förekomma från början av 1980-talet, men ingen hänsyn har tagits till detta när startdatum har satts. Data går dock att återfinna hos datavärden SLU, Institutionen för vatten och miljö).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kalmar
Västra Götaland
Västerbotten
Södermanland
Värmland
Skåne
Gotland
Västmanland
Jämtland
Uppsala
Örebro
Kronoberg
Jönköping
Stockholm
Dalarna
Östergötland
Gävleborg
Halland
Västernorrland
Blekinge
2011-03-17 19:10
2022-07-18 15:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abiskojaure SE758208-161749 Abiskojaure 1292 Abiskojaure Torneälven
2 Allgjuttern SE642489-151724 Allgjuttern 1062 Allgjuttern Botorpsströmmen
3 Alsjön SE647050-130644 Alsjön 1109 Bastån Göta älv
4 Bergträsket SE733110-182955 Bergträsket 1067 Bergträsket Kalixälven
5 Bjännsjön SE713404-172465 Bjännsjön 1248 Bjännsjön Dalkarlsån
6 Björken SE652707-159032 Björken 1010 Björken Kustområde
7 Brunnsjön SE627443-149526 Brunnsjön 1072 Brunnsjön Hagbyån
8 Brännträsket SE728095-175926 Brännträsket 1083 Brännträsket
9 Bysjön SE658086-130264 Bysjön 1044 Bysjön Göta älv
10 Båtkåjaure SE742442-153530 Båtkåjaure 1577 Båtkåjaure Piteälven
11 Bäen SE623624-141149 Bäen 961 Bäen Skräbeån
12 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk 1382 Bästeträsk Kustområde
13 Dagarn SE664197-149337 Dagarn 1048 Dagarn Norrström
14 Degervattnet SE708512-152086 Degervattnet 1111 Degervattnet Ångermanälven
15 Djupa Holmsjön SE656263-156963 Djupa Holmsjön 1160 Djupaholmsjön Trosaån
16 Dunnervattnet SE713131-144608 Dunnervattnet 1373 Dunnervattnet Ångermanälven
17 Edasjön SE663365-161779 Edasjön 941 Edasjön Norrström
18 Ekholmssjön SE663907-156927 Ekholmssjön 1397 Ekholmssjön Norrström
19 Fagertärn SE651558-143620 Fagertärn 1212 Fagertärn Motala ström
20 Fiolen SE633025-142267 Fiolen 1035 Fiolen Mörrumsån
21 Fjärasjö SE638725-146677 Fjärasjö 1136 Fjärasjö Emån
22 Fjätsjön Övre SE690617-134197 Övre Fjätsjön 1147 Övre Fjätsjön Dalälven
23 Fräcksjön SE645289-128665 Fräcksjön 645289-128665 Fräcksjön Göta älv
24 Fyrsjön SE704082-148125 Fyrsjön 992 Fyrsjön Indalsälven
25 Fysingen SE660749-161885 Fysingen 1376 Fysingen Norrström
26 Gipsjön SE672729-138082 Gipsjön 947 Årosälven Göta älv
27 Glimmingen SE642122-148744 Glimmingen 1483 Glimmingen Motala ström
28 Gosjön SE677506-156174 Gosjön 1218 Gosjön Skärjån
29 Granvattnet SE646293-126302 Granvattnet 1058 Granvattnet Kustområde
30 Grissjön SE651578-146163 Grissjön 1105 Grissjön Motala ström
31 Gåtejaure SE698735-139620 Gåtejaure 2906 Gåtejaure / Dörrsjöarna Indalsälven
32 Hagasjön SE635878-137392 Hagasjön 1210 Hagasjön Nissan
33 Harasjön SE632231-136476 Harasjön 982 Harasjön Lagan
34 Havgårdssjön SE615365-134524 Havgårdssjön 1383 Havgårdssjön Sege å
35 Hinnasjön SE630605-144655 Hinnasjön 1051 Hinnasjön Mörrumsån
36 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön 1034 Hjärtsjön Alsterån
37 Horsan SE642008-168013 Horsan 1465 Horsan
38 Humsjön SE650061-142276 Humsjön 1113 Humsjön Motala ström
39 Hällsjön SE667151-149602 Hällsjön 945 Hällsjön Norrström
40 Hällvattnet SE704955-159090 Hällvattnet 955 Hällvattnet Moälven
41 Härsvatten SE643914-127698 Härsvatten 643914-127698 Härsvatten Kustområde
42 Hökesjön SE639047-149701 Hökesjön 1061 Hökesjön Motala ström
43 Jutsajaure SE744629-167999 Jutsajaure 1145 Jutsajaure Luleälven
44 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön 1372 Krageholmssjön Kustområde
45 Krankesjön SE617797-135339 Krankesjön 1385 Krankesjön Kävlingeån
46 Latnjajaure SE758677-161050 Latnjajaure 969 Latnjajaure Torneälven
47 Lilla Öresjön SE638665-129243 Lilla Öresjön 1022 Sundstorpsån - mellan St Öresjön och L Öresjön, inklusive L Öresjön Rolfsån
48 Lillsjön SE655380-155738 Lillsjön 1377 Lillsjön Nyköpingsån
49 Limmingsjön SE660804-142742 Limmingsjön 1057 Limmingssjön Göta älv
50 Louvvajaure SE736804-160569 Louvvajaure 1141 Louvvajaure Piteälven
51 Långsjön SE673534-153381 Långsjön 1197 Långsjön Gavleån
52 Mäsen SE665654-149206 Mäsen 944 Mäsen Norrström
53 N. Yngern SE656206-159170 N. Yngern 1030 Yngern Norrström
54 Njalakjaure SE741340-153576 Njalakjaure 1097 Njalakjaure Skellefteälven
55 Norra Reivo SE730091-165102 Norra Reivo 2909 Norra Reivo Piteälven
56 Pahajärvi SE742829-183168 Pahajärvi 1148 Pahajärvi Kalixälven
57 Rammsjön SE629570-135470 Rammsjön 1021 Rammsjön Lagan
58 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön 954 Remmarsjön Gideälven
59 Rotehogstjärnen SE652902-125783 Rotehogstjärnen 1060 Rotehogstjärnen Enningdalsälven
60 Rundbosjön SE652177-159038 Rundbosjön 1378 Rundbosjön Kustområde
61 Sangen SE686849-145214 Sangen 1123 Sangen Ljusnan
62 Sidensjön SE709218-169710 Sidensjön 1158 Sidensjön Umeälven
63 Siggeforasjön SE665175-157559 Siggeforasjön 959 Siggeforasjön Norrström
64 Skärgölen SE640609-148673 Skärgölen 1464 Skärgölen Motala ström
65 Skärgölen SE651573-152481 Skärgölen 1103 Skärgölen Kustområde
66 Skärsjön SE633344-130068 Skärsjön 967 Skärsjön Kustområde
67 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön 937 Spjutsjön Dalälven
68 St. Lummersjön SE644463-139986 St. Lummersjön 1084 Skämningsforsån Motala ström
69 Stensjön SE683673-154083 Stensjön 1213 Stensjön Ljusnan
70 Stora Envättern SE655587-158869 Stora Envättern 1033 Stora Envättern Trosaån
71 Stora Skärsjön SE628606-133205 St Skärsjön 984 Stora Skärsjön Genevadsån
72 Stora Skärsjön SE633738-142203 Stora Skärsjön 1036 Stora Skärsjön Mörrumsån
73 Stora Tresticklan SE655209-126937 Stora Tresticklan 1075 Stora Tresticklan Göta älv
74 Stor-Arasjön SE716717-158596 Stor-Arasjön 1090 Stor-Arasjön Öreälven
75 Storasjö SE631360-146750 Storasjö 1039 Storasjö Mörrumsån
76 Stor-Backsjön SE695220-143383 Stor-Backsjön 1124 Stor-Backsjön
77 Stor-Björsjön SE706083-132287 Stor-Björsjön 1121 Stor-Björsjön
78 Stor-Tjulträsket SE731799-151196 Stor-Tjulträsket 1293 Stor-Tjulträsket
79 Storvindeln SE728271-157578 Storvindeln 1471 Storvindeln Umeälven
80 Svartesjön SE630558-134327 Svartesjön 983 Fylleån
81 Svartsjön SE651609-140839 Svartsjön 1466 Hovaån Göta älv
82 Svartvattnet SE706672-167201 Svartvattnet 1470 Svartvattnet Leduån
83 Svinarydsjön SE622803-144609 Svinarydsjön 977 Svinarydssjön Kustområde
84 Sännen SE624421-147234 Sännen 974 Sännen
85 Tomeshultagölen SE629026-147562 Tomeshultagölen 1073 Tomeshultagölen Lyckebyån
86 Tronntjärnarna SE698860-135948 Tronntjärnarna 2904 Indalsälven
87 Tväringen SE690345-149315 Tväringen 1151 Tväringen Ljusnan
88 Tångerdasjön SE637120-145525 Tångerdasjön 1380 Tångerdasjön Emån
89 Täftesträsket SE711365-171748 Täftesträsket 1100 Täftesträsket Kustområde
90 Tängersjö SE637121-151366 Tängersjö 1135 Tängersjö Virån
91 Tärnan SE660688-164478 Tärnan 1132 Tärnan Kustområde
92 Ulvsjön SE661521-130182 Ulvsjön 1040 Ulvsjön med utlopp Göta älv
93 Valasjön SE698918-158665 Valasjön 964 Valasjön Kustområde
94 Valkeajärvi SE751252-175433 Valkeajärvi 963 Valkeajärvi Torneälven
95 Vitträsket SE718150-168580 Vitträsket 2908 Vitträsket Rickleån
96 Vuolejaure SE698561-139682 Vuolejaure 2907 Vuolejaure Indalsälven
97 Vuolgamjaure SE728744-162653 Vuolgamjaure 1087 Vuolgamjaure Skellefteälven
98 Väster-Rännöbodsjön SE691365-156127 V. Rännöbodsjön 1221 Väster-Rännöbodsjön Ljungan
99 Västra Solsjön SE655863-129783 Västra Solsjön 1127 Västra Solsjön Göta älv
100 Ymsen SE650398-139136 Ymsen 1386 Ymsen Göta älv
101 Älgarydssjön SE633989-140731 Älgarydssjön 1000 Älgarydssjön Lagan
102 Älgsjön SE655275-153234 Älgsjön 655275-153234 Älgsjön Nyköpingsån
103 Ämten SE661206-147901 Ämten 1484 Ämten Norrström
104 Ö. Särnamannasjön SE683337-133785 Övre Särnmanssjön 683337-133785 Särnmanssjöarna Dalälven
105 Ögerträsket SE712246-170866 Ögerträsket 1401 Ögerträsket Tavleån
106 Öjsjön SE644987-152393 Öjsjön 1096 Öjsjön Storån
107 Örsjön SE624038-143063 Örsjön 978 Örsjön Kustområde
108 Östra Helgtjärnen SE700796-136901 Östra Helgtjärnen 2905 Östra Helgtjärnen Indalsälven
109 Översjön SE664410-136192 Översjön 952 Göta älv
110 Överudssjön SE659105-133982 Överudssjön 1026 Överudssjön Göta älv
111 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön 1049 Övre Skärsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gryten SE652840-151589 Stora Gryten 1102 Stora Gryten Nyköpingsån