NMÖ, Sjöar trendstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i sjöar skapades 2007. Programmet ersätter i reviderad form de tidigare programmen Referenssjöar och Tidsseriesjöar. Revideringen 2007 utfördes framförallt för att bättre svara mot kraven i Vattendirektivet.
För att få en helhetssyn över tidsserierna anges respektive stations ursprungliga start för de parametrar som undersöks, vilket i de flesta fall är före själva programmets start 2007 (enstaka observationer av koppar och zink kan dock förekomma från början av 1980-talet, men ingen hänsyn har tagits till detta när startdatum har satts. Data går dock att återfinna hos datavärden SLU, Institutionen för vatten och miljö).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kalmar
Västra Götaland
Västerbotten
Södermanland
Värmland
Skåne
Gotland
Västmanland
Jämtland
Uppsala
Örebro
Kronoberg
Jönköping
Stockholm
Dalarna
Östergötland
Gävleborg
Halland
Västernorrland
Blekinge
2011-03-17 19:10
2022-07-18 15:47

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
15 sjöar fiskas årligen, 30 fiskas med 6-års intervall (5 sjöar per år)
Fisk i sjöar (EQR8) 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
15 sjöar fiskas årligen, 30 fiskas med 6-års intervall (5 sjöar per år)