RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att öka kunskapen om och följa miljötillståndet i länets största sjöar. Provtagningen sker enligt rullande schema:

2004-2006 Torneträsk
2006-2008 Hornavan
2008-2010 Torneträsk
2010-2012 Hornavan
2012-2014 Miekojärvi

Efter 2014 undersöks sjöarnas vattenkemi en gång per år inom omdrevsövervakningen. Då ingår även sjön Stora Lulevatten.
Godkänd
2017-04-19 18:38
Uppdaterat utifrån regionala miljöövervakningsprogrammet för 2015- 2020
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 10:27
2017-04-19 18:38

Provtagning av vattenkemi i stora sjöar varje höst, genom komplettering till den nationella omdrevsprovtagningen.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2014 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2014 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö