RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att öka kunskapen om och följa miljötillståndet i länets största sjöar. Provtagningen sker enligt rullande schema:

2004-2006 Torneträsk
2006-2008 Hornavan
2008-2010 Torneträsk
2010-2012 Hornavan
2012-2014 Miekojärvi

Efter 2014 undersöks sjöarnas vattenkemi en gång per år inom omdrevsövervakningen. Då ingår även sjön Stora Lulevatten.
Godkänd
2017-04-19 18:38
Uppdaterat utifrån regionala miljöövervakningsprogrammet för 2015- 2020
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 10:27
2017-04-19 18:38

Vattenprover för kemi tas på 10 djupnivåer i en vertikalprofil i Hornavan och Torneträsk, från ytan ned till ett vattendjup på 125-130 m där provet tas en meter ovan botten. I Miekojärvi mäts enbart yt- och bottenvatten. Samma undersökningstyp som för trendsjöar men med tillägg att syrgas mäts på varje nivå.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2004 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2004 2014 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2004 2014 3 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö