RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att öka kunskapen om och följa miljötillståndet i länets största sjöar. Provtagningen sker enligt rullande schema:

2004-2006 Torneträsk
2006-2008 Hornavan
2008-2010 Torneträsk
2010-2012 Hornavan
2012-2014 Miekojärvi

Efter 2014 undersöks sjöarnas vattenkemi en gång per år inom omdrevsövervakningen. Då ingår även sjön Stora Lulevatten.
Godkänd
2017-04-19 18:38
Uppdaterat utifrån regionala miljöövervakningsprogrammet för 2015- 2020
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 10:27
2017-04-19 18:38

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2004 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2004 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2004 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2004 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2004 2014 4 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2004 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 2004 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö