RMÖ, Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Kalmar län
RMÖ, Regional miljöövervakning
0
-
Pågående
Kalmar
Jönköping
2011-04-05 13:49
2020-08-13 13:55

Vattenkemi används för bedömning av försurningsutvecklingen i sjöar och vattendrag i Kalmar läns som inte kalkas. pH, alkalinitet, färg, konduktivitet, kalcium, magnesium, natrium och kalium mäts vid högflöden höst och vår, 2 ggr per år.
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenfärg 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Temperaturförhållande 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Temperatur 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Salthaltsförhållanden 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Konduktivitet 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Försurning 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
pH 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Alkalinitet 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Kalcium 2011 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Kalium 2011 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Natrium 2011 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län
Magnesium 2011 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Kalmar län