NMÖ, Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av främst övergödning samt att följa den biologiska mångfalden. Undersökningen ger underlag för uppföljning av miljömålen Hav i balans, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1993
-
Pågående
Södermanland
Gotland
Västra Götaland
Västernorrland
2011-04-12 10:52
2011-08-24 08:16

Undersökningstyper Vegetationsklädda bottnar, ostkust
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makroalger och gömfröiga växter 1993 - 1 gång per år SMHI