RK Brandholmens ARV, Nyköpings kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nyköpings kommun
RK, Recipientkontroll
1970
-
Pågående
Södermanland
2011-04-26 13:37
2011-12-08 10:16

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, kartering
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Syrgas 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Ljusförhållanden 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Siktdjup 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Näringsämnen 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Totalkväve 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Totalfosfor 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
TOC 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Nitrat + nitrit 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Fosfat 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Nitrit 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Temperaturförhållande 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Temperatur 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Salthaltsförhållanden 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Försurning 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
pH 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Konduktivitet 0 - 12 gånger per år Nyköpings kommun