RK, Studsviks kärnanläggning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Studsviks kärnanläggning
RK, Recipientkontroll
1980
-
Pågående
Södermanland
2011-05-12 10:10
2011-12-15 13:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergösundet 3B SE651603-159253 Tvären Havet
2 Bergösundet 3N SE651621-159244 Tvären Havet
3 Bergösundet 3S SE651603-159244 Tvären Havet
4 Bergösundet F3. fiskelokal SE651528-159232 Ringsöfjärden sek namn Havet
5 Griskär 19 SE651337-159381 Ringsöfjärden sek namn Havet
6 Griskär 34 SE651327-159372 Ringsöfjärden sek namn Havet
7 Lacka 17 SE651763-160085 Gupafjärden Havet
8 Lacka 32 SE651698-160067 Gupafjärden Havet
9 Mättinge 31 SE651880-159570 Tvären Havet
10 O Sävö 16 SE651728-159787 Gupafjärden Havet
11 Röskär 30 SE651683-159498 Tvären Havet
12 Station 20 SE651317-158937 Kråkfjärden Havet
13 Station 26 SE651412-159022 Dragsviksfjärden Havet
14 Station 27 SE651337-159396 Ringsöfjärden sek namn Havet
15 Stendörren 18 SE651492-159276 Ringsöfjärden sek namn Havet
16 Stendörren 33 SE651473-159262 Ringsöfjärden sek namn Havet
17 Studsviken 2 SE651565-159221 Ringsöfjärden sek namn Havet
18 Tvären 10 SE651688-159324 Tvären Havet
19 Tvären 11 SE651745-159362 Tvären Havet
20 Tvären 12 SE651742-159256 Tvären Havet
21 Tvären 13 SE651863-159262 Tvären Havet
22 Tvären 14 SE651878-159474 Tvären Havet
23 Tvären 15 SE651749-159521 Tvären Havet
24 Tvären 28 SE651662-159402 Tvären Havet
25 Tvären 4 SE651650-159277 Tvären Havet
26 Tvären 7 SE651830-159408 Tvären Havet
27 Tvären F5, fiskelokal SE651530-159328 Ringsöfjärden sek namn Havet
28 Örskär 35 SE650979-159554 Kränkfjärden sek namn Havet