RK, Studsviks kärnanläggning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Studsviks kärnanläggning
RK, Recipientkontroll
1980
-
Pågående
Södermanland
2011-05-12 10:10
2011-12-15 13:43

Undersökningstyper
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning
Cesium 137 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning
Kobolt-60 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning
Mangan-54 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning
Cerium-144 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning
Strontium-90 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning
Europium-152, 154, 155 1980 - Var fjärde år Studsviks kärnanläggning