SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2009
-
Pågående
Södermanland
Örebro
Östergötland
2011-05-19 15:16
2018-12-13 11:06

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2010 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län
IPS-index för Kiselalger 2010 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2010 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län