KEU, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen ansvarar för all effektuppföljning av kalkning i länet. Effektuppföljningen ska ge svar på om kalkningen uppnått sina kort- och långsiktiga mål samt ge underlag för fortsatt planering och optimering av kalkning och biologisk återställning.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1984
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2011-05-25 11:15
2016-06-21 08:34

Länsstyrelsen ansvarar för all effektuppföljning av kalkning i länet. Effektuppföljningen ska ge svar på om kalkningen uppnått sina kort- och långsiktiga mål samt ge underlag för fortsatt planering och optimering av kalkning och biologisk återställning.
Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – inventering med oberoende urval (M42) Vattenkemi - kalkeffektuppföljning
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Biologisk uppföljning av kalkade sjöar i Södermanlands län
BQI 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Biologisk uppföljning av kalkade sjöar i Södermanlands län
ASPT 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Biologisk uppföljning av kalkade sjöar i Södermanlands län
MILA 2002 - Var tredje år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Biologisk uppföljning av kalkade sjöar i Södermanlands län
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Vattenfärg 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Temperaturförhållande 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Temperatur 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Salthaltsförhållanden 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Konduktivitet 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Försurning 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
pH 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Alkalinitet 1977 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2014 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Kalcium 2014 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Kalium 2014 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Natrium 2014 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län
Magnesium 2014 - 2 gånger per år Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kemisk uppföljing av kalkade sjöar i Södermanlands län