RMÖ, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att fastställa ekologisk status och kvalitetskrav enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar (vattenförvaltningsförordningen). Undersökningen är en del av uppföljning av miljömål och generell regional miljöövervakning som syftar till att belysa de allmänna miljöförhållandena i länet.

Årliga vattenkemidata från 18 sjöar. Datat ska användas vid statusklassning och i gemensam utvärdering i det gemensamma programmet.

Delprogrammet är ett gemensamt delprogram med Mälarlänen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2011-06-09 15:47
2011-06-09 15:51

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 2009 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2009 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö