RK, Strömsunds Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Strömsunds Kommun
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:07
2011-06-17 13:09

Undersökningstyper
Startår 1974 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Syrgas 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 1985 - 4 gånger per år Strömsunds Kommun
Kemisk syreförbrukning, Mn 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Kemisk syreförbrukning, Cr 1995 - 4 gånger per år Strömsunds Kommun
Ljusförhållanden 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Vattenfärg 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Grumlighet 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Näringsämnen 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Totalkväve 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Totalfosfor 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Järn 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Mangan 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Kisel 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Nitrat + nitrit 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Nitrit 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Prioriterade ämnen 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Kadmium och kadmiumföreningar 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Bly och blyföreningar 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Nickel och nickelföreningar 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Temperaturförhållande 1974 - 8 gånger per år Strömsunds Kommun
Temperatur 1974 - 8 gånger per år Strömsunds Kommun
Särskilda förorenande ämnen 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Nitrat 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Krom 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Zink 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Koppar 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Salthaltsförhållanden 1974 - 8 gånger per år Strömsunds Kommun
Konduktivitet 1974 - 8 gånger per år Strömsunds Kommun
Försurning 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
pH 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Alkalinitet 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Kalcium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Kobolt 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Vanadin 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Kalium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Natrium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Suspenderade ämnen 1974 - 6 gånger per år Strömsunds Kommun
Magnesium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Totalaluminium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Barium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Strontium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Molybden 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Litium 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun
Totalsvavel 1993 - 1 gång per år Strömsunds Kommun