RK, Östersunds Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Östersunds Kommun
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:27
2011-06-17 13:29

Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Syrgas 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Kemisk syreförbrukning, Mn 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Kemisk syreförbrukning, Cr 1973 2010 4 gånger per år Östersunds Kommun
Ljusförhållanden 1980 - 2 gånger per år Östersunds Kommun
Vattenfärg 1980 - 2 gånger per år Östersunds Kommun
Näringsämnen 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Totalkväve 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Totalfosfor 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Ammonium 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Järn 1984 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Mangan 1984 - 2 gånger per år Östersunds Kommun
TOC 1980 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Nitrat + nitrit 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Fosfat 2006 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Partikulärt organiskt kol 1984 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Löst organiskt kol 1984 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Prioriterade ämnen 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Kadmium och kadmiumföreningar 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Bly och blyföreningar 1984 - 2 gånger per år Östersunds Kommun
Särskilda förorenande ämnen 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Arsenik 1996 - 2 gånger per år Östersunds Kommun
Zink 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Koppar 1996 - 2 gånger per år Östersunds Kommun
Salthaltsförhållanden 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Salinitet (PSU) 2006 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Konduktivitet 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Försurning 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
pH 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Alkalinitet 1980 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Sulfat 2006 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Klorid 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Kalcium 1973 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Magnesium 1988 1998 2 gånger per år Östersunds Kommun
Fluor 2006 - 4 gånger per år Östersunds Kommun
Fenoler 1982 - 2 gånger per år Östersunds Kommun