RK, Östersunds Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Östersunds Kommun
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:27
2011-06-17 13:29

metod BIN VR212 och analys av tungmetaller (Fe, Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, Hg)
Undersökningstyper Metaller i vattenmossa
Startår 1989 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Järn 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Mangan 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Prioriterade ämnen 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Kadmium och kadmiumföreningar 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Bly och blyföreningar 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Särskilda förorenande ämnen 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Zink 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun
Koppar 1989 2006 Var fjärde år Östersunds Kommun