RK, Östersunds Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Östersunds Kommun
RK, Recipientkontroll
1973
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:27
2011-06-17 13:29

Biotillgänglig fraktion av Tungmetaller i vatten med passiva provtagare
Undersökningstyper
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2007 - Var femte år Östersunds Kommun
Analys av metaller som bly, kadmium och kvicksilver med passiva provtagare DGT (Diffusion Gradient in Thin Films devices ) - vilka metaller som analyseras är inte specificerat
Särskilda förorenande ämnen 2007 - Var femte år Östersunds Kommun
Analys av metaller som zink med passiva provtagare DGT (Diffusion Gradient in Thin Films devices ) - vilka metaller som analyseras är inte specificerat
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2007 - Var femte år Östersunds Kommun
Analys av metaller som tenn med passiva provtagare DGT (Diffusion Gradient in Thin Films devices ) - vilka metaller som analyseras är inte specificerat