RK, Krokoms Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Krokoms Kommun
RK, Recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:41
2011-06-17 13:43

Undersökningstyper
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Syrgas 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Kemisk syreförbrukning, Mn 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Ljusförhållanden 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Siktdjup 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Näringsämnen 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Totalkväve 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Totalfosfor 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Salthaltsförhållanden 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Konduktivitet 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Försurning 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
pH 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun
Alkalinitet 1992 - 2 gånger per år Krokoms Kommun