Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
De bad som omfattas av badvattendirektivet skall kontrolleras minst 3 eller 4 ggr per år beroende på badsäsongens längd. Provtagning sker för att analysera förekomsten av sk indikator organismer (E.coli respektive intestinala enterokocker), förhöjda halter av dessa organismer indikerar att en förorening skett av vattnet. Vid provtagningstillfället ska även eventuell algförekomst/cyanobakterier samt ev skräp noteras och rapporteras. Kommunerna ansvarar för baden och Havs och vattenmyndigheten är den nationella datavärden som sköter Badplatsen (https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html)
Läs mer
Ej granskad
Hälsorelaterad miljöövervakning
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Badvattendirektivet
2008
-
Pågående
Stockholm
Norrbotten
Västra Götaland
Örebro
Jönköping
Halland
Gotland
Skåne
Västernorrland
Västerbotten
Västmanland
Kronoberg
Kalmar
Uppsala
Värmland
Östergötland
Södermanland
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
2011-10-26 15:57
2020-06-01 10:15

Undersökningen består huvudsakligen av mikrobiell undersökning av E-koli och andra tarmbakterier men omfattar även okulärbesikting av algblomning och andra föroreningar som inverkar negativt på badvattenkvaliteten
Undersökningstyper
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Parametrar enligt Badvattendirektivet 0 - 3 gånger per år Havs och vattenmyndigheten
Generellt ingår mängden E-koli, Intestinala enterokocker men även observation av cyanobakterieblomning vid behov.
E-coli enligt Badvattendirektivet 0 - 3 gånger per år Havs och vattenmyndigheten
ISO 9308-3, ISO 9308-1, SS 028167:2 eller Colilert®18/ QuantiTray®
Enterokocker enligt Badvattendirektivet 0 - 3 gånger per år Havs och vattenmyndigheten
ISO 7899-1, ISO 7899-2 eller EnterolertE®/QuantiTray®
Cyanobakterier, synliga 0 - 3 gånger per år Havs och vattenmyndigheten
Okulärbesiktning