RK, Aitikgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Aitikgruvan i Gällivare, Boliden AB. Vattenkemi mäts löpande med utökad provtagning i samband med bräddning.
Bottenfauna och elfiske undersöks vart femte år.
Godkänd
2012-03-09 10:01
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Boliden.
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-03 14:00
2022-04-14 12:15

Baselineundersökning Liikavaara
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2016 Slutår 2017
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö
Planktontrofiskt index (PTI) 2016 2017 annat SLU, Institutionen för vatten och miljö