RK, Svappavaara gruvområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid gruvområdet i Svappavaara. Gruvorna Gruvberget och Leveäniemi följs inom detta program.

I Svappavaara finns ett dagbrott för järnmalmsbrytning som var i drift mellan 1965 och 1983 (LKAB). På 1600-talet bröts koppar i Svappavaara. År 2013 startades brytningen i Gruvbergetgruvan upp på nytt och dagbrottet i Leveäniemi tömdes på vatten inför ansökan om miljötillstånd för att återuppta brytningen där.
Läs mer
Godkänd
2012-03-09 10:00
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-07 11:08
2020-03-03 15:01

Recipientkontroll i Svappavaara, LKAB
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Vattenfärg 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Grumlighet 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Näringsämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Totalkväve 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Totalfosfor 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Ammonium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Järn 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Mangan 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
TOC 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Kisel 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Fosfat 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Prioriterade ämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Kadmium och kadmiumföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Bly och blyföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Nickel och nickelföreningar 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Temperaturförhållande 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Temperatur 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Särskilda förorenande ämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Arsenik 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Nitrat 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Krom 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Zink 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Koppar 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Uran 2013 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Salthaltsförhållanden 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Konduktivitet 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Försurning 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
pH 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Alkalinitet 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Sulfat 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Klorid 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Kalcium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Kobolt 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Vanadin 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Kalium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Natrium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Suspenderade ämnen 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Glödrest 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Magnesium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Fluor 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Totalaluminium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Barium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Strontium 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB
Molybden 1997 - 13 till 20 gånger per år LKAB