SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Torne- och Kalix älvar. Vattenvårdsförbundet bildades år 2000. Vissa provtagningsstationer ingår också i verksamheternas respektive egenkontroll.
Godkänd
2012-03-09 10:01
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Vattenvårdsförbundet.
Sötvatten
Löpande program
Torne-Kalix älvars vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2000
-
Pågående
Norrbotten
Utanför Sverige
2011-11-07 15:33
2015-02-11 13:17

Samordnad recipientkontroll, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2000 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Kemisk syreförbrukning, Mn 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Vattenfärg 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Totalkväve 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Kadmium och kadmiumföreningar 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Temperatur 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Arsenik 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Konduktivitet 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
pH 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Olika frekvens och parametrar för olika stationer, vissa stationer ingår både i samordnad recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll.
Klorid 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2000 - 6 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö