RK Trosa kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Trosa kommun
RK, Recipientkontroll
1986
-
Pågående
Södermanland
2011-12-06 10:20
2018-09-25 09:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fågelöfjärden NNO Svartskär SE652946-160345 Fågelöfjärden NNO Svartskär Svartskär Fågelöfjärden Havet
2 Västra Stadsfjärden Linje V1 SE653011-160073 Västra Stadsfjärden Linje V1 V1 Trosafjärden Havet
3 Västra Stadsfjärden Linje V2 SE652883-160160 Västra Stadsfjärden Linje V2 V2 Trosafjärden Havet
4 Östra Stadsfjärden Linje A SE653106-160122 Östra Stadsfjärden Linje A A Fågelöfjärden Havet
5 Östra Stadsfjärden Linje B SE653099-160213 Östra Stadsfjärden Linje B B Fågelöfjärden Havet
6 Östra Stadsfjärden Linje D SE653112-160155 Östra Stadsfjärden Linje D D Fågelöfjärden Havet