RK Flens kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Flens kommun
RK, Recipientkontroll
2001
-
Pågående
Södermanland
2011-12-08 09:51
2012-02-23 15:01

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, kartering
Startår 2001 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim vattendrag 2001 - Fler än 20 gånger per år Flens kommun
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2001 - 4 gånger per år Flens kommun
Totalkväve 2001 - 4 gånger per år Flens kommun
Totalfosfor 2001 - 4 gånger per år Flens kommun