NMÖ, Grundvattennätet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattennätet omfattar tidsserier med mätningar av grundvattnets nivåförändring. Grundvattennivåer har som längst mätts sedan år 1966 och görs idag totalt vid ca 330 fasta stationer runt om i landet. I VISS finns endast de stationer som är kopplade till vattenförekomster med, det vill säga ca 85 stycken. Dessa stationer fördelar sig på ca 50 vattenförekomster. I de flesta fall rapporterar observatörer in data. För ett mindre antal stationer sker registrering och överföring av data till SGU automatiskt.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1968
-
Pågående
Norrbotten
Gävleborg
Värmland
Kalmar
Västra Götaland
Södermanland
Örebro
Halland
Östergötland
Skåne
Dalarna
Jönköping
Stockholm
Västmanland
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Uppsala
2012-02-17 10:07
2019-10-02 15:11

Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Alkalinitet 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Arsenik 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Kadmium och kadmiumföreningar 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Bekämpningsmedel 2007 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Totalkväve 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Totalfosfor 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Konduktivitet 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Ammonium 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Nitrat 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Sulfat 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Alaklor 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorfenvinfos 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2007 2007 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklormetan 2007 2007 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Isoproturon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Nickel och nickelföreningar 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Nonylfenol (4-nonylfenol) 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Simazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2007 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Krom 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Zink 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Koppar 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Cybutryn/Irgarol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bisfenol A 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nonylfenoletoxilater 2011 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyanazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorprop 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dimetoat 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenpropimorf 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kloridazon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
MCPA 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metamitron 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metribuzin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metsulfuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pirimikarb 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfosulfuron 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tifensulfuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tribenuronmetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koltetraklorid 2013 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tetrakloretylen 2007 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Trikloretylen 2007 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Temperatur 2008 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Kalcium 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Kobolt 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Järn 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Vanadin 2008 2017 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 1 till 2 gånger om året.
Kalium 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Natrium 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Mangan 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
TOC 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Magnesium 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Kisel 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Fosfat 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Fluor 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Frekvensen varierar mellan stationerna från 2 till 4 gånger om året.
Totalaluminium 2007 2017 2 gånger per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Strontium 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Azoxystrobin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bitertanol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Cyprodinil 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diflufenikan 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etofumesat 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fenmedifam 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluroxipyr 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Flurtamon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fuberidazol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imazalil 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Imidakloprid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klopyralid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvinmerac 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metalaxyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pendimetalin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prokloraz 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propikonazol 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Propyzamid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Prosulfokarb 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutryn 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Terbutylazin-desetyl 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desisopropylatrazin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexazinon 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Metazaklor 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2012 2012 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2013 2014 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Boskalid 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Pikoxystrobin 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-alfa-etinylöstradiol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklofenak 2011 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
17-beta-östradiol 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diklorvos 2015 2015 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ciprofloxacin 2016 2016 1 gång per år SGU, Sveriges geologiska undersökning