GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Gemensamt delprogram för grundvattenövervakning för Norrlandslänen
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2012
-
Pågående
Gävleborg
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
2012-09-13 15:25
2019-06-11 14:13

Ingår i gemensamt delprogram "Grundvattenkemi i Norrland"
Undersökningstyper
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 2013 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning