GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Gemensamt delprogram för grundvattenövervakning för Norrlandslänen
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2012
-
Pågående
Gävleborg
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
2012-09-13 15:25
2019-06-11 14:13

Ingår i gemensamt delprogram "Grundvattenkemi i Norrland"
Undersökningstyper
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Uran 0 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning