Recipientkontroll, Sala kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sala kommun
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Västmanland
2012-09-18 13:45
2015-02-26 09:41

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1974 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalkväve 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Totalfosfor 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ammonium 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Järn 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Mangan 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
TOC 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nitrat + nitrit 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fosfat 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Prioriterade ämnen 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kadmium och kadmiumföreningar 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bly och blyföreningar 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Nickel och nickelföreningar 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperaturförhållande 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Temperatur 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Särskilda förorenande ämnen 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Krom 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Zink 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Koppar 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Salthaltsförhållanden 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Konduktivitet 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Försurning 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
pH 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Alkalinitet 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sulfat 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Klorid 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalcium 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kalium 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Natrium 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Absorbans 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län
Magnesium 1975 - 12 gånger per år Länsstyrelsen i Västmanlands län