RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
-
0
Södermanland
2012-09-20 14:00
2017-12-21 13:37

RMÖ
Undersökningstyper
Startår 2010 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Atrazin 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Diuron 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bentazon 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Glyfosat 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Desetylatrazin 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
BAM 2010 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
AMPA 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2011 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning