RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Data ska användas för bedömning av den biologiska kvalitetsfaktorn ”Makrofyter i sjöar” enligt de nya bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag. Inom vattenförvaltningen ska bedömningarna användas både i kartläggningsarbetet samt som miljöövervakning. Effekter av övergödning är i fokus.

Programmet är vilande tills det finns finansiering för genomförande.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Örebro
2012-12-19 14:29
2021-11-08 09:53

Undersökningstyper Makrofyter i sjöar
Startår 2007 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makrofyter 2007 - Var sjätte år SLU, Institutionen för vatten och miljö