KEU, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att generera underlag för kalkningsplanering samt att bedöma om kalkningens kemiska och biologiska mål uppfylls.
Godkänd
2011-02-22 13:59
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1989
-
Pågående
Västerbotten
Västernorrland
2011-02-02 13:23
2011-03-16 13:00

Undersökningstyper Elfiske i rinnande vatten
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 1984 - 1 gång per år SLU, Institutionen för akvatiska resurser