KEU, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att generera underlag för kalkningsplanering samt att bedöma om kalkningens kemiska och biologiska mål uppfylls.
Godkänd
2011-02-22 13:59
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1989
-
Pågående
Västerbotten
Västernorrland
2011-02-02 13:23
2011-03-16 13:00

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1985 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 1985 - 13 till 20 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Färg
Salthaltsförhållanden 1985 - 13 till 20 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet
Försurning 1985 - 13 till 20 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH, Alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1985 - 13 till 20 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium, Kalcium