KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
För att motverka försurningens negativa effekter har sammanlagt cirka 30 sjöar kalkats i länet sedan slutet av 1970-talet. Antalet kalkade sjöar har dock kunnat minska i takt med att försurningen minskat och verksamheten bedöms nu kunna upphöra helt. Det svenska miljömålet om försurning av sjöar och vattendrag bedöms vara uppfyllt i Stockholms län
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KEU, Kalkeffektuppföljning
1978
2014
Avslutat
Stockholm
2014-11-12 15:30
2022-10-13 10:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjön SE205801-499413 ACKSJÖN KOAB24 Acksjön Trosaån
2 Akaren SE655152-159244 AKAREN KOAB28 Akaren Trosaån
3 Fiskmyran SE206433-517751 FISKMYRAN KOAB09 Fiskmyran SE6089
4 Grävstasjön SE205560-500996 GRÄVSTASJÖN KOAB31 Grävstasjön Kustområde
5 Gömmaren SE657213-162065 GÖMMAREN KOAB10 Gömmaren Tyresån
6 Långsjön SE656590-164240 LÅNGSJÖN (Åva) KOAB20 Långsjön (Åva) Kustområde
7 Sandasjön, Nacka SE657508-163631 SANDASJÖN KOAB06 Sandasjön Kustområde
8 Stensjön SE656419-164404 STENSJÖN KOAB15 Stensjön Kustområde
9 Trehörningen SE656093-162737 TREHÖRNINGEN (Paradiset) KOAB13 Trehörningen (Paradiset) Tyresån
10 Trehörningen SE656664-164238 TREHÖRNINGEN (Åva) KOAB19 Långsjön (Åva) Kustområde
11 Trollsjön/Vittjärn SE658274-163916 TROLLSJÖN KOAB01 SE6089
12 Trönsjön SE655224-159182 TRÖNSJÖN KOAB27 Trönsjön Trosaån
13 Ådran, Huddinge SE656188-162657 ÅDRAN KOAB18 Ådran Tyresån
14 Ällmora träsk SE656810-164683 ÄLLMORA TRÄSK KOAB12 Ällmora Träsk Kustområde
15 Öran SE656007-162978 ÖRAN KOAB21 Öran Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björnträsket SE657687-165215 BJÖRNTRÄSK KOAB03 Björnträsk SE6089
2 Eknösjön SE658015-167480 EKNÖSJÖN KOAB02 SE6089
3 Kvarnträsket SE657471-165430 KVARNTRÄSKET KOAB08 SE6089
4 LILLA ACKSJÖN SE656975-159468 LILLA ACKSJÖN KOAB11 Lilla Acksjön Norrström
5 Lilla Horssjön SE655339-159175 LILLA HORSSJÖN KOAB25 Trosaån
6 Lilla Mörtsjön SE655454-159128 LILLA MÖRTSJÖN KOAB22 Trosaån
7 Långsjön (Paradiset) SE656047-162784 LÅNGSJÖN (Paradiset) KOAB14 Långsjön (Paradiset) Tyresån
8 Långträsket SE657476-165580 LÅNGTRÄSKET KOAB07 Långträsk SE6089
9 Nedre dammen SE656363-164422 NEDRE DAMMEN KOAB16 Kustområde
10 Stegsjön SE654651-159512 STEGSJÖN KOAB30 Stegsjön Kustområde
11 Stora Horssjön SE655328-159158 STORA HORSSJÖN KOAB26 Trosaån
12 Svartträsket, Fågelbrolandet SE657637-166227 SVARTTRÄSKET KOAB04 SE6089
13 Svinsjön SE655435-158837 SVINSJÖN KOAB23 Trosaån
14 Vidsjön, Fågelbrolandet SE657553-166197 VIDSJÖN KOAB05 SE6089
15 Vitträsk SE654873-164956 VITTRÄSK KOAB29 Vitträsk SE6089