KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
För att motverka försurningens negativa effekter har sammanlagt cirka 30 sjöar kalkats i länet sedan slutet av 1970-talet. Antalet kalkade sjöar har dock kunnat minska i takt med att försurningen minskat och verksamheten bedöms nu kunna upphöra helt. Det svenska miljömålet om försurning av sjöar och vattendrag bedöms vara uppfyllt i Stockholms län
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KEU, Kalkeffektuppföljning
1978
2014
Avslutat
Stockholm
2014-11-12 15:30
2022-10-13 10:27

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1978 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1997 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 1997 2014 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1997 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammoniak 1997 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för mark och miljö
pH 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1978 2014 2 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö