KEU, Kalkeffektuppföljning i Stockholms län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
För att motverka försurningens negativa effekter har sammanlagt cirka 30 sjöar kalkats i länet sedan slutet av 1970-talet. Antalet kalkade sjöar har dock kunnat minska i takt med att försurningen minskat och verksamheten bedöms nu kunna upphöra helt. Det svenska miljömålet om försurning av sjöar och vattendrag bedöms vara uppfyllt i Stockholms län
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KEU, Kalkeffektuppföljning
1978
2014
Avslutat
Stockholm
2014-11-12 15:30
2017-10-06 10:19

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier
Startår 2000 Slutår 2012
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 2000 2012 1 gång per år xxxxxxxxxxxx
ASPT 2000 2012 1 gång per år xxxxxxxxxxxx
MILA 2000 2012 1 gång per år xxxxxxxxxxxx