SCR, Värmlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningarna är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Undersökningarna är ofta översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga mätkampanjer.

Screeningarna är ofta förtätningar av nationella screeningar (samordnade av Naturvårdsverket), varför valet av parametrar, matriser och analysmetoder följer de nationella screeningarna. Ibland genomförs dock regionala screeningar på eget initiativ.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Värmland
2014-11-25 13:27
2022-10-13 11:08

Regional förtätning av en nationell screening av föreslagna/tillkommande prioriterade ämnen enligt vattendirektivet. Proverna togs som direktprover. Vid några lokaler användes även passiva provtagare för att kunna analysera förekomsten av vissa utav ämnena. Samtliga kopplade stationer är regionala förtätningar, utom Hammarösjön som var en nationell station. Proverna togs under hösten 2012 vid samtliga stationer, samt även våren 2013 vid en station (Hammarösjön). Utöver de "föreslagna/tillkommande prioriterade ämnena" ingick även en bred screening av läkemedel och bekämpningsmedel samt analys av tungmetaller. För en komplett lista över ingående ämnen hänvisas till resultaten i IVL:s screeningdatabas.
Undersökningstyper
Startår 2012 Slutår 2013
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Bly och blyföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Nickel och nickelföreningar 2012 2012 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Cybutryn/Irgarol 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Aklonifen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Cypermetrin 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
OBS! Prov togs med passiv provtagare!
Terbutryn 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
OBS! Prov togs med passiv provtagare!
Kinoxifen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Bifenox 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Diklorvos 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
OBS! Prov togs med passiv provtagare!
Särskilda förorenande ämnen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
17-alfa-etinylöstradiol 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov
Diklofenak 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
OBS! Prov togs med passiv provtagare!
17-beta-östradiol 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Direktprov