SRK, Märstaåns vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Medlemmar
Swedavia AB
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
SÅAB (Sigtuna Återvinning AB)
Sigtuna kommun - Miljö- och Hälsoskyddskontoret
Sigtuna kommun -VA-verket
Becker Industrial Coatings AB
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Märstaåns vattensamverkan
SRK, Samordnad recipientkontroll
2012
-
Pågående
Stockholm
2014-11-27 14:01
2019-07-02 15:06

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
IPS-index för Kiselalger 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2012 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö