SCR, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av miljögifter innebär översiktlig inventering av kemiska ämnen och brukar användas som ett första led i arbetet med att identifiera ämnen som kan utgöra miljöproblem.

Genom att analysera olika typer av prover (t.ex. vatten, sediment, och fisk) försöker man kartlägga vilka ämnen som återfinns i miljön och i vilka halter de förekommer.
Godkänd
2014-12-02 12:55
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-02 12:52
2015-01-27 15:33

Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden (Screening av tillkommande vattendirektivsämnen)
Undersökningstyper
Startår 2012 Slutår 2013
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Cybutryn/Irgarol 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Aklonifen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Cypermetrin 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Terbutryn 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kinoxifen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bifenox 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklorvos 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
17-alfa-etinylöstradiol 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Diklofenak 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
17-beta-östradiol 2012 2013 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB