SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökingar inom screeningverksamhet i Kalmar län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kalmar län
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2014-12-16 10:35
2018-06-20 14:18

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2006 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2006 2006 En gång IVL Svenska Miljöinstitutet AB