RK, Nynäshamn kustvatten, Marsta- och Nynäshamns ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollen för Nynäshamns kommuns kustvatten har samordnats med Svealands Kustvattenvårdsförbunds översiktliga provtagningar i juli (vecka 29) och augusti (vecka 33). Det ger möjlighet att jämföra vattenkvalitet i en transekt från inre Fållnäsviken genom vattnen innanför Oxnö, Svärdsö, Torö och Dragets kanal till Nynäsviken och vidare innanför Järflotta genom Gårdsfjärden till södra Mysingen, Norviksfjärden, Lunda strömmar till Ådfjärden (se karta med stationer).
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nynäshamns kommun
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Stockholm
2014-12-16 21:14
2014-12-16 22:44

Två gånger per år (juli och augusti) tas prover från en station i inre Fållnäsviken utanför Marsta ARV, samt från 7 stationer i anslutning till Alhagens våtmark utanför Nynäshamns ARV.
Parametrar från ytan (0,5 m):
klorofyll, totalmängd kväve, totalmängd fosfor, nitrit+nitrat, ammonium, fosfat, silikat.
Parametrar ca 1 meter från botten:
totalmängd kväve, totalmängd fosfor, nitrit+nitrat, ammonium, fosfat, silikat, svavelväte.
Utöver dessa parametrar utförs även en salt- och temperaturprofil med en CTD-sond (data minst varje halvmeter) och syreprofil med en optisk syresensor. Även siktdjup mäts (vattenkikare).
Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 2011 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2011 - 2 gånger per år SMHI
Klorofyll a 2011 - 2 gånger per år SMHI
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden 2011 - 2 gånger per år SMHI
Siktdjup 2011 - 2 gånger per år SMHI
Näringsämnen 2011 - 2 gånger per år SMHI
Totalmängd kväve - sommar 2011 - 2 gånger per år SMHI
Totalmängd fosfor - sommar 2011 - 2 gånger per år SMHI