VER, Norrbottens län Kiselalger i vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2008 undersöktes kiselalger (påväxtalger) och vattenkemi i 46 vattendrag. Kiselalger är bra indikatorer på närings- och surhetstillståndet i ett vattendrag. År 2011 provtogs ytterligare fem lokaler.

2019 och 2021 undersöktes ett 20-tal vattendrag avseende vattenkemi och kiselalger.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2021
Avslutat
Norrbotten
Västerbotten
2014-12-22 13:55
2022-12-21 14:51

Vattenkemi i samband med provtagning av påväxtalger
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 2008 2008 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö